تیر

طالع بینی ، خصوصیات فردی و افراد مشهور متولدین تیر ماه


« ويژگي هاي ظاهري و شخصيتي مرد حقيقي متولد تير »

ويژگي هاي ظاهري : داراي استخوان بندي محكمي است * ممكن است شانه هاي پهني داشته باشد * اگر جزو گروه
اول باشد ، آرواره پاييني او جلو آمده است * ممكن است چاق باشد و به راحتي دچار افزايش وزن شود * حتي
اگر لاغر باشد ، ممكن است تنومند يا چاق به نظر برسد * داراي دندان هاي چشم گيري است كه شايد بيرون
زده ، نا مرتب و يا به هرصورت داراي ظاهر غير معمولي باشد .
ويژگي هاي شخصيتي : شديدأ حساس است * دوست ندارد خودنمايي كند * معمولأ بسيار به مادرش وابسته
است * به شكل سنتي و قديمي لباس مي پوشد * از حس ششم قوي و نا متعارفي برخوردار است * خودش را در
معرض توجه همگان قرار نمي دهد * امنيت ، رفاه مادي ، غذا و كودكان را دوست دارد * از صحبت كردن در
مورد زندگي شخصي خود نفرت دارد * هنگامي كه هيجان زده شود از مورد توجه ديگران قرار گرفتن لذت
مي برد * تدابير و تاكتيك هاي همه جانبه اي را براي رسيدن به مطلوب خود به كار مي گيرد * دلبستگي او به
برخي لباس هاي قديمي كه هميشه آن را مي پوشد به اندازه اي است كه اگر كسي مثلأ لباس كهنه راحتي خانه
او را دور بيندازد ، به شدت عصباني مي شود .


« ويژگي هاي ظاهري و شخصيتي زن حقيقي متولد تير »

ويژگي هاي ظاهري : چشمان گويايي دارد * داراي استخوان بندي قوي و محكمي است * معمولأ باسن او نسبت
به سينه اش كوچكتر است * ممكن است داراي سينه صاف يا بسيار بزرگي باشد * به آساني در سنين ميانسالي
افزايش وزنه پيدا مي كند * دست ها و پاهاي كشيده يا كوچك و گوشتالودي دارد * معمولأ داراي صورتي
گرد و لطيفي است ، اما ممكن است به گروه اول ، تعلق داشته باشد .
ويژگي هاي شخصيتي : درون گرا و احساساتي است * از كوچك ترين اهانتي آزرده مي شود * خواهان امنيت
مادي ، رفاه و راحتي است * خجالتي اما داراي جاذبه جنسي نيرومندي است * صبور ، موشكاف و اغلب نا خود
آگاه دغلكار است * بيتر بر اساس احساس خود عمل مي كند تا منطق * هيچ كاري را به صورت غيرعادي و نا
خود آگاه انجام نمي دهد * تمامي حس مادرانه خود را براي مراقبت و حمايت از خانواده و دوستانش به كار
مي برد .


نوشته شده در چهارشنبه ۴ اسفند۱۳۸۹ساعت 1:35 توسط محمد| |